Tag: perawihadisperempuan
 • Serial Perempuan Perawi Hadis IV Sayyidah Hafshah, Perawi Hadis yang Pandai Baca Tulis

  Serial Perempuan Perawi Hadis IV Sayyidah Hafshah, Perawi Hadis yang Pandai Baca Tulis

  /
  /

  Mengapa beliau tidak meriwayatkan hadis sebanyak Sayyidah Aisyah? Sayyidah Hafsah adalah seorang perempuan kuat yang terlahir dalam keluarga yang tak kalah kuat pula. Beliau memiliki nama lengkap Hafshah binti Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uza bin Rabbah bin Abdullah bin Qarth bin Razah bin Adi bin Ka’ab bin Luay. Nasab beliau bertemu dengan…

  Selengkapnya »

 • Serial Perempuan Perawi Hadis (I) Sayyidah Khadijah, Penerima Hadis Pertama

  Serial Perempuan Perawi Hadis (I) Sayyidah Khadijah, Penerima Hadis Pertama

  /
  /

  Benarkah beliau penerima hadis pertama? Tapi mengapa bukan perawi pertama? Dalam sirah Rasulullah saw. terdapat satu nama perempuan yang luar biasa. Yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Nama lengkap beliau adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushai. Pada Nama Qushai inilah nasab beliau dengan Nabi bertemu. Karena selain Abdul Uzza, Qushai memiliki tiga…

  Selengkapnya »