,

Menghilangkan Bulu-bulu Tubuh di Pertengahan Haid

/
/


Pertanyaan: Apakah boleh menghilangkan bulu-bulu (seperti ketiak dan rambut di kelamin) di pertengahan haid dan nifas?

Jawab: Boleh menghilangkan bulu-bulu di pertengahan haid atau nifas. Menurut Hujjah al Islam Imam al Ghazali, sebagaimana madzhab Imam Syafi’i mengisahkan tentang mencukur rambut ini, berkata:

“Di sana terdapat hadits dari Abu Hurairah ra. dari nabi Muhammad SAW bersabda: “Setiap rambut dalam keadaan jinabah, maka basuhlah dan gosok-gosok kulit tubuhmu”.

Diantara sebaik-baiknya bersuci, untuk membasuh dahulu kemudian mencukurnya.
Maka mencukur rambut ketika orang dalam keadaan junub bukanlah perintah antara halal dan haram. Artinya, bagi setiap orang membiasakan diri dalam keadaan bersih adalah suatu anjuran dalam Islam.

Diterjemahkan dari buku Fatāwa al-Nisā’: Fatāwa al-Nisā’ wa Ahkāmu Li al-Mar’ah al-Muslimah yang ditulis oleh Syeikh Ali Jum’ah (Ali Gomaa) mantan Mufti Mesir.

Terbitan: Dār al-Mokattam 2010Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *